KNAUFF, Michał; KNYZIAK, Piotr. Stany graniczne naprężeń i zarysowania w belkach sprężonych wg PN-EN 1992-1-1 w porównaniu ze starszymi polskimi przepisami. 2012.