PIĘCIORAK, Edyta; PIEKARCZYK, Marek. Wyznaczanie efektywnego przekroju zginanej blachy trapezowej w ujęciu normy PN-EN 1993-1-3. 2012.