SERUGA, Andrzej; ŚLAGA, Łukasz. Odchyłki od zaplanowanego położenia prefabrykatów powstające w czasie montażu i ich wpływ na przemieszczenia płyt w wyniku sprężenia ściany zbiornika w systemie C‒8. 2012.