NIEMCZYK-WRZESZCZ, Marta; MICHORCZYK, Piotr. Właściwości katalityczne Cr/SBA-1 w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 – wpływ tekstury i powierzchni właściwej nośnika. 2012.