SIKORA, Teodora; WIECZOREK-CIUROWA, Krystyna; MOSZUMAŃSKI, Ryszard; PIEKOSZEWSKI, Witold. Aspekty tribologiczne nowych kompozytów polimerowych z nanomikronapełniaczami metaliczno-ceramicznymi wytworzonymi mechanochemicznie. 2012.