STAROŃ, Anita; WZOREK, Zbigniew; BANACH, Marcin. Właściwości fizyczne oraz sorpcyjne popiołów otrzymywanych w wyniku spalenia MMK. 2012.