WOYNAROWSKA, Amelia; ŻUKOWSKI, Witold. Współczesne metody recyklingu odpadów elektronicznych. 2012.