SKRZYNIOWSKA, Dorota. Parametry powietrza wewnątrz pomieszczeń do stałego przebywania ludzi (komfort cieplny a komfort środowiskowy). 2012.