SIKORSKA-BĄCZEK, Renata. Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza dla celów wentylacji i klimatyzacji. 2012.