CUL, Aleksandra; KOMOROWICZ, Tadeusz; KUPIEC, Krzysztof. Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem w mikroklimacie zimnym. 2012.