KASPRZYK, Wiktor; GALICA, Mateusz; BEDNARZ, Szczepan; BOGDAƁ, Dariusz. Zastosowanie polioksometalanu Na12[WZn3(H2O)2][ZnW9O34)2] jako katalizatora reakcji utleniania alkoholi w polu promieniowania mikrofalowego. 2012.