Czasopismo Techniczne z. 21. Środowisko z. 3-Ś. 2011.