Czasopismo Techniczne z. 6. Środowisko z. 2-Ś. 2011.