Czasopismo Techniczne z. 1. Środowisko z. 1-Ś. 2011.