Czasopismo Techniczne z. 3. Budownictwo z. 1-B. 2011.