Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch. 2011.