Czasopismo Techniczne z. 13. Elektrotechnika z. 1-E. 2011.