NERING, Konrad. System GRASS – możliwości i zastosowania. Część 2. 2011.