DUDZIŃSKA, Anna. Zachowanie się stwardniałego zaczynu gipsowego suchego i nasyconego wodą pod obciążeniem ściskającym i zginającym. 2011.