DYBA, Marcin. Wymiarowanie na ścinanie zginanych elementów strunobetonowych w ujęciu norm: PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-B-03264:2002. 2011.