ŚCISŁO, Łukasz. Sterowalne materiały inteligentne w budownictwie. 2011.