ZASTAWNA-RUMIN, Anna. Wyznaczanie masy budynku na potrzeby obliczeń obciążenia cieplnego według PN-EN 12831. 2011.