ECKERT, Wojciech. Drewniane kościoły województwa lubuskiego. Trwanie architektury gwarancją nieprzemijania ducha. 2011.