GRENDA, Władysław; BOCHNIA, Tadeusz. Ciągłość dostaw wody do sieci miejskiej z zakładu uzdatniania wody „Rudawa” na podstawie zbiorników wody surowej „Podkamyk”. 2011.