KWIETNIEWSKI, Marian; MISZTA-KRUK, Katarzyna; PIOTROWSKA, Aleksandra. Wpływ temperatury wody w sieci wodociągowej na jej awaryjność w świetle eksploatacyjnych badań niezawodności. 2011.