RAK, Janusz R.; BORYCZKO, Krzysztof. Wybrane zagadnienia zawodności systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskiej. 2011.