TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK, Barbara. Aplikacja matematycznej teorii ewidencji do analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej. 2011.