BANACH, Marcin; MAKARA, Agnieszka. Krew i produkty pochodne. 2011.