KOWALSKI, Zygmunt; MAKARA, Agnieszka; BANACH, Marcin. Krew zwierzęca, metody jej przetwarzania i zastosowanie. 2011.