SOBCZAK-KUPIEC, Agnieszka; WZOREK, Zbigniew; JODAŃSKA, Bernadetta; MALINA, Dagmara. Magnez jako modyfikator właściwości fizykochemicznych hydroksyapatytu. 2011.