WOYNAROWSKA, Amelia; ŻUKOWSKI, Witold. Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 2011.