ŻMUDZIŃSKA-ŻUREK, Barbara; ŻÓŁTY, Magdalena. Badanie wpływu charakteru bazy olejowej na właściwości smarów litowych. 2011.