Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 7-A1. 2010.