Czasopismo Techniczne z. 7. Mechanika z. 1-M. 2010.