Czasopismo Techniczne z. 16. Środowisko z. 1-Ś. 2010.