Czasopismo Techniczne z. 2. Budownictwo z. 1-B. 2010.