Czasopismo Techniczne z. 10. Chemia z. 1-Ch. 2010.