Czasopismo Techniczne z. 17. Elektrotechnika z. 1-E. 2010.