Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 28. 2010.