GOŁASZEWSKI, Jacek; KOSTRZANOWSKA, Aleksandra. Wpływ właściwości i ilości zaczynu na reologię betonów samozagęszczalnych wysokowartościowych. 2010.