LEGUTKO, Stanisław; FRANCKA, Jacek. Próba wykonania ostrzy dłutaka modułowego metodą wycinania elektroerozyjnego. 2010.