LEPIARCZYK, Dariusz; SALWIŃSKI, Józef; ŁUCZYŃSKI, Stanisław. Model przepływu oleju w samoczynnym układzie smarowniczym. 2010.