KWIECIEŃ, Sławomir; ZIELONKA, Łukasz. Analiza obliczeniowa osiadań podłoża wzmocnionego metodą wymiany dynamicznej pod nasypem autostradowym. 2010.