NAZAREWICZ, Marcin; POPIELSKI, Paweł. Analiza oddziaływania czasowego odwodnienia w trakcie realizacji głębokich wykopów fundamentowych na budynki sąsiednie. 2010.