RADZICKI, Krzysztof; BONELLI, Stephane. Lokalizacja procesów filtracyjnych oraz określenie stopnia ich nasilenia za pomocą analizy modelem IRFTA światłowodowych pomiarów temperatury. 2010.