JAGIEŁŁO, Adam. Energetyczny model matematyczny magnesowania ferromagnetyków. 2010.