SOBCZYK, Tadeusz; RADZIK, Michał. Numeryczny test zbieżności algorytmu bezpośredniego określania stanów ustalonych w maszynach prądu przemiennego z uwzględnieniem równania ruchu. 2010.