MĄCZYŃSKI, Dominik. Nowoczesne szkło w zabytkach. Zastosowania i zagrożenia. 2010.