Czasopismo Techniczne z. 12. Mechanika z. 3-M. 2009.