Czasopismo Techniczne z. 6. Mechanika z. 2-M. 2009.